Epilepsivården i Sverige

Epilepsivården i Sverige

I Sverige har cirka 60 000 människor epilepsi, vilket är mindre än en procent av befolkningen. Detta märks på epilepsivården i Sverige som inte finns representerad överallt där man kan tycka att den borde finnas. Epilpesi är en allvarlig sjukdom som det forskas mycket på, i alla fall internationellt sett. Det är svårt att svara på frågan varför vissa drabbas av epileptiska anfall medan andra inte gör det. Epilepsivården i Sverige är under stark påtryckning att bli bättre, åtminstone från de som är drabbade av sjukdomen. På Karolinska Institutet i Stockholm försöker man hela tiden bredda sin kunskap inom området.

Epilepsivården i Sverige ska bli större

Det är skillnad mellan att forska på en sjukdom samt att vårda de människor som har blivit drabbade. Forskningens ambition är att resultaten alltid ska komma till nytta för de som lider av exempelvis sjukdomen epilepsi, men steget mellan laboratoriet och läkarens mottagning kan dessvärre vara stort. Epilepsivården i Sverige har upprepade gånger fått kritik över att vården inte är bättre. Eftersom sjukdomen är så pass ovanlig så är det inte lika många människor som arbetar med den, i och med att patientgruppen inte är särskilt stor. Det har dock blivit allt vanligare att drabbade får hjälp, särskilt barn som har insjuknat.

Epilepsivården i Sverige samarbetar med forskarlag

Karolinska Institutet forskar på epilepsi tillsammans med en rad olika internationella forskarlag. Tonvikten ligger på att hjälpa de mest utsatta, vilket i detta fall innebär barn, ungdomar och gravida mammor. Dessa patientgrupper ser ut att löpa en ökad risk att drabbas av eventuella anfall. Vissa forskare tror att de elektroniska urladdningarna i hjärnan kan ligga till grund för plötslig spädbarnsdöd, men det är ännu inte vetenskapligt bevisat. Epilepsivården i Sverige arbetar på att samarbeta allt mer med forskarlagen för att ge sina patienter så bra vård som möjligt. Detta gäller särskilt på Karolinska Institutet i Stockholm, som har ett nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Ta hjälp av organisationer

Det ser ut som att den bästa epilepsivården i Sverige finns i Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset, men tanken är att denna typ av vård ska erbjudas på alla universitetssjukhus runt omkring i landet. Detta skulle innebära att även Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt flera andra sjukhus i Sverige skulle ha minst varsitt epilepsiteam. På Akademiska sjukhuset i Uppsala, har man lagt stor kraft på att förbättra epilepsivården under de senaste åren. Samma sak gäller på Norrlands Universitetssjukhus och även på Örebros Universitetssjukhus. På Skånes Universitetssjukhus ligger denna sjukdom dock fortfarande under samma avdelning som många andra neurologiska tillstånd.

I väntan på att epilepsivården i Sverige ska få sina egna team på varje sjukhus, kan du som är drabbad ta hjälp av organisationer. Det finns flera föreningar och organisationer som fokuserar på enbart epilepsi. Vissa drivs mer professionellt medan andra arbetar i liten skala. Dessa organisationer kan påverka mer än vad man kanske tror. Personerna bakom tar bland annat reda på nya forskningsrön samt ordnar med namninsamlingar för att förbättra vården. Du kan även få råd om du funderar på något kring sjukdomen.

En bättre vård

Epilepsivården i Sverige behöver bli bättre och mer specialiserad. Dock finns det särskilda epilepsiteam på allt fler universitetssjukhus runtom i landet, vilket är ett gott tecken. Även om epilepsi drabbar mindre än en procent av befolkningen, så är det allas angelägenhet att epilepsivården i Sverige blir så bra som den bara kan bli. Det går tyvärr inte att skydda sig från att drabbas, utan vem som helst kan få denna sjukdom när som helst i livet. Med rätt vård och stöd kan den som är sjuk leva ett normalt liv, sjukdomen till trots. Man kan bland annat få hjälp att förutse sina anfall och, i bästa fall, lyckas undvika dem.