Kvinnor och epilepsi

Kvinnor och epilepsi

Alla människor kan drabbas av epilepsi, men vissa patientgrupper löper större risk att drabbas. Kvinnor och epilepsi är ett särskilt kapitel när det gäller denna sjukdom. Bara för några år sedan ansåg forskare och läkare att det kunde vara direkt olämpligt att kvinnor som hade diagnosticerad epilepsi blev gravida. Kvinnor har en särskild typ av könshormoner som styr den produktiva förmågan att skapa ett barn. Denna funktion kan störas av epileptiska anfall, och även av mediciner som behandlar sjukdomen. Under lång tid trodde man att kvinnor och epilepsi var en särskilt dålig kombination, men idag har forskarna mer kunskap om sjukdomen.

Kvinnor och epilepsi är inte omöjligt

När någon får ett anfall av epilepsi, brukar det beskrivas som en elektrisk storm i huvudet. Detta beror på en kort och tillfällig urladdning av nervcellerna i hjärnan. Detta kan göra att den drabbade börjar krampa och ibland förlorar medvetandet. När ungdomar blir sjuka, brukar situationen förändras strax före, under eller efter puberteten. Det är nämligen då som könshormonerna förändras mycket, framförallt hos tjejer. Om man har fått diagnosen innan puberteten, så brukar situationen bli annorlunda efter den perioden genom att man antingen får fler eller färre anfall. När det gäller kvinnor och epilepsi så kan läget påverkas av menstruationens olika faser.

Kvinnor och epilepsi är ingen omöjlighet

Epilepsi är en neurologisk skada som har en stor påverkan på den sjuke. Den elektriska funktionen i hjärnan samarbetar med hormonerna i kroppen på ett symbiotiskt sätt – båda två är beroende av varandra. När kvinnor menstruerar eller är gravida, förändras hormonerna mycket vilket kan leda till fler attacker. Den naturliga följden är att höja medicindosen, men det kan påverka kroppen negativt även om attackerna kanske avtar. När det gäller kvinnor och epilepsi, finns det inga enkla lösningar. Det finns dock många alternativ att välja bland idag som inte fanns för några år sedan. Utvecklingen av epilepsivården i Sverige ser därför positiv ut.

En planerad graviditet

Den vanligaste behandlingsformen av epilepsi är att ta mediciner. På senare tid har det kommit fram nya rön om att vissa fetter ska underlätta för människor med epilepsi, men den forskningen är ännu inte bevisad. Dessa läkemedel är verksamma men de har också biverkningar vilket inte är så konstigt eftersom de påverkar det centrala nervsystemet. På den tiden när man avrådde kvinnor med epilepsi att skaffa barn, så berodde det på att barnen ofta var utvecklingsstörda. En del kvinnor fick även anfall under förlossningen vilket är en risk för både mamman och barnet. Kvinnor och epilepsi samt barn är dock inte en omöjlig kombination.

Om du är kvinna, har epilepsi och vill skaffa barn, så kommer din förestående graviditet betraktas som en så kallad ”riskgraviditet”. Det kan låta skrämmande, men det beror på att du ska få den hjälp du behöver för att få chansen att genomföra en lyckad graviditet. Idag går majoriteten av dessa graviditeter bra. Kvinnor och epilepsi är inte ett mysterium för vården längre, utan man behöver bara veta hur man ska behandla patienten på rätt sätt. En viktig faktor är att avsluta eller lägga om medicineringen. Nuförtiden finns det många fler alternativ på läkemedel än för bara några år sedan. En tänkbar variant är att byta till ett preparat som inte har lika många biverkningar. Det forskas mycket om just kvinnor och epilepsi för att kunna ta fram sådana lösningar.

Chansen att bli gravid

Det finns onekligen många frågetecken när det gäller kvinnor och epilepsi. Denna sjukdom är svår även för män, men eftersom kvinnor har andra hormoner så är det inte riktigt jämförbart. Epilepsi kan behandlas med hjälp av mediciner på ett framgångsrikt sätt som gör att man slipper anfall. Om du är kvinna och har tänkt bli gravid, är det viktigt att du pratar med din läkare. En sjuk kvinna måste planera sin graviditet för att minska risken för både sig själv och för barnet. Detta görs med stor framgång på många olika sjukhus runt omkring landet idag. Kvinnor och epilepsi är inte en enkel kombination, men det går att hitta lösningar till att leva ett bra liv och kunna skaffa barn.