Leva med epilepsi

Leva med epilepsi

Har du funderat på hur det är att leva med epilepsi? Tillhör du till och med den grupp av människor som råkar ha sjukdomen? Epilepsi är en relativt ovanlig sjukdom. Man beräknar att cirka 60 000 personer i Sverige lider av detta tillstånd vilken inte är en hög siffra rent procentuellt sett. Det finns inget sätt att skydda sig från epilepsi, vem som helst kan tyvärr drabbas, när som helst. Vissa tycker att det är en läskig tanke men idag går det att leva med epilepsi, utan några större begränsningar i vardagen, förutsatt att man får rätt vård och stöd.

Leva med epilepsi kan vara svårt

Det kan vara svårt att leva med epilepsi, det ska man inte sticka under stol med. Även de som är okunniga inom sjukdomen, vet att en person som har epilepsi kan drabbas av plötsliga anfall. Dessa anfall gör att man får kramper i musklerna vilket både är och ser rätt läskigt ut. I extrema fall kan en drabbad person till och med förlora medvetandet vilket kan bli rentav farligt. Om man svimmar och samtidigt har kramp så kan man råka slå sig på något hårt i omgivningen, som till exempel ett bord eller en stol. Av den anledningen är många rädda för att få kramper.

Det är svårt att leva med epilepsi

Alla som är drabbade av epilepsi upplever sin sjukdom på olika sätt. Långt ifrån alla förlorar medvetandet vid kramper, men det är ändå bra att veta att det kan inträffa så att man kan förebygga ett sådant scenario. Att leva med epilepsi handlar i hög grad om att lära känna sin egen kropp samt att förstå hur den fungerar. Med hjälp av sjukvården så kan man få tips på hur man förutser kramper och, till och med, hur man kan undvika dem. Epilepsi går inte att bli frisk från, men det går att hitta lösningar för att situationen ska bli bättre.

En dos medicin

Om man har fått diagnosen epilepsi, har man troligtvis blivit erbjuden att börja gå på vissa läkemedel. En stor del av behandlingen av denna sjukdom är medicinsk, och tanken är att man ska undvika att få kramper vilket gör det lättare att leva med epilepsi. I början kan det vara svårt att veta exakt vilken dos man ska ha. I samråd med en läkare får du prova dig fram till en medicin och sedan återkomma för att se hur den har fungerat. Vissa behöver höja sin dos då anfallen inte slutar, men eftersom en del av dessa mediciner har svåra biverkningar så vill man inte använda en för hög dos.

Ett tecken på att du kanske behöver höja din medicindos är om du märker att du får antydan till anfall, men att det inte bryter ut helt. Detta kan till exempel yttra sig genom att man börjar dregla eller har svårt att kontrollera sina ansiktsmuskler. Man kan även uppleva kortare stunder av kramper eller att man börjar göra konstiga ljud. Detta kan påverka det sociala livet och göra det ännu svårare att leva med epilepsi, men då ska du prata med din läkare om att eventuellt höja dosen.

En knepig sjukdom

Tyvärr är epilepsi en svår sjukdom som ännu inte är helt utredd. Forskarna kan inte riktigt förklara varför vissa människor får ”elektriska stormar” i hjärnan, vilket är ett populärt sätt att beskriva sjukdomen. Det är inte lätt att leva med epilepsi, särskilt inte om man är ung och tycker att det är jobbigt att sticka ut. Det finns dock massor av tips på hur man kan underlätta sin vardag som drabbad. En viktig del är att vara uppmärksam på sig själv. Om du lär känna hur dina attacker börjar, kan du lära dig att leva med epilepsi och kanske till och med lyckas förebygga att de fullt utblommade attackerna kommer.